Khóa học

Sort By:
Luyện Nghe - Nói >
5
5 (8)
100,000đ
5
5 (8)
Mục tiêu của khóa học: Giúp Bạn “Nghe Hiểu Được tiếng Anh” ngay lập tức qua các bài học rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu – dễ áp dụng...
Cơ bản
10 Giáo trình
Yêu thích
100,000đ
Ngữ Pháp >
5
5 (11)
200,000đ
5
5 (11)
Mục tiêu của khóa học: Giúp bạn “giỏi kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết với 13 Thì” qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu –...
Cơ bản
20 Giáo trình
Yêu thích
200,000đ
Tiếng Anh Căn Bản >
5
5 (8)
250,000đ
5
5 (8)
Mục tiêu của khóa học: Tiếp tục giúp bạn “nâng cao và tích lũy vốn tiếng Anh Căn Bản” qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu ...
Cơ bản
26 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ
Tiếng Anh Căn Bản >
5
5 (10)
250,000đ
5
5 (10)
Mục tiêu của khóa học: Tiếp tục giúp bạn “tăng thêm kiến thức tiếng Anh Căn Bản” qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu – ...
Cơ bản
26 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ
Tiếng Anh Căn Bản >
5
5 (9)
250,000đ
5
5 (9)
Mục tiêu của khóa học: Giúp Bạn “Có Căn Bản hoặc Lấy Lại Căn Bản tiếng Anh” ngay lập tức qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu ...
Cơ bản
26 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ
Phát Âm Chuẩn tiếng Anh >
5
5 (9)
250,000đ
5
5 (9)
Mục tiêu của khóa học: Giúp Bạn “Làm chủ Phát âm tiếng Anh chuẩn” ngay từ đầu với sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu – dễ ...
Cơ bản
25 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ