Khóa học nổi bật

Luyện Nghe - Nói >
5
5 (8)
100,000đ
5
5 (8)
Mục tiêu của khóa học: Giúp Bạn “Nghe Hiểu Được tiếng Anh” ngay lập tức qua các bài học rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu – dễ áp dụng...
Cơ bản
10 Giáo trình
Yêu thích
100,000đ
Ngữ Pháp >
5
5 (11)
200,000đ
5
5 (11)
Mục tiêu của khóa học: Giúp bạn “giỏi kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết với 13 Thì” qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu –...
Cơ bản
20 Giáo trình
Yêu thích
200,000đ
Tiếng Anh Căn Bản >
5
5 (8)
250,000đ
5
5 (8)
Mục tiêu của khóa học: Tiếp tục giúp bạn “nâng cao và tích lũy vốn tiếng Anh Căn Bản” qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu ...
Cơ bản
26 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ
Tiếng Anh Căn Bản >
5
5 (10)
250,000đ
5
5 (10)
Mục tiêu của khóa học: Tiếp tục giúp bạn “tăng thêm kiến thức tiếng Anh Căn Bản” qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu – ...
Cơ bản
26 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ
Tiếng Anh Căn Bản >
5
5 (9)
250,000đ
5
5 (9)
Mục tiêu của khóa học: Giúp Bạn “Có Căn Bản hoặc Lấy Lại Căn Bản tiếng Anh” ngay lập tức qua sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu ...
Cơ bản
26 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ
Phát Âm Chuẩn tiếng Anh >
5
5 (9)
250,000đ
5
5 (9)
Mục tiêu của khóa học: Giúp Bạn “Làm chủ Phát âm tiếng Anh chuẩn” ngay từ đầu với sự hướng dẫn rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu – dễ ...
Cơ bản
25 Giáo trình
Yêu thích
250,000đ

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Giảng viên
Lớp học
Học viên
Đối tác

GIẢNG VIÊN ƯU TÚ

Mr Chi

Thầy John Nguyễn
Kinh nghiệm hơn 25 năm và có thể dạy tất cả các chương trình tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Chuyên dạy Tiếng Anh Căn Bản và Giao tiếp

Cô Nguyễn Cao Kim Vượng
Chuyên dạy tiếng Anh Căn Bản và Giao tiếp

Thầy Nguyễn Mạnh Hoàng
Chuyên luyện Nghe Nói và dạy các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế

Thầy Derek Eddowes
Chuyên dạy Nghe Nói và các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế

Cô Lâm Thị Thùy Linh
Chuyên luyện Nghe Nói và các Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chuyên dạy tiếng Anh Trẻ em, Căn Bản và Giao tiếp

Cô Lê Hồng Phương
Chuyên dạy tiếng Anh Trẻ em, Thiếu nhi và Căn bản